Landschap in perspectief Landscape in perspective

Inleiding

Het project De Wandelaar bestaat uit een presentatie en vijf routes, waarin verschillende zienswijzen op het landschap centraal staan.

De Wandelaar is onderdeel van het meerjarige programma Landschap in Perspectief dat door Marres Projects in samenwerking met NAiM/Bureau Europa en Provincie Limburg is geïnitieerd. Binnen de presentatie De Wandelaar – met als curator Nils van Beek – wordt het wandelen vanuit een cultuurhistorische achtergrond benaderd en vervolgens verbonden aan het even persoonlijke als hedendaagse perspectief van verschillende internationale kunstenaars. Het programma van Marres is gebouwd op een lange reeks posities zoals de Dandy, de Dilettant en de Flaneur. Met de presentatie van de Wandelaar, voegt Marres hier een nieuwe positie aan toe.

Met het project De Wandelaar wordt binnen het programma Landschap in Perspectief ditmaal gereflecteerd - na de presentatie van een reeks innovatieve projecten als het Sphinxpark Maastricht - op het vraagstuk van herinnering in relatie tot het landschap. De wandelaar en daarmee de wandeling zijn hiervoor van belang, aangezien beide onlosmakelijk verbonden zijn aan – een historische opvatting van – het landschap.

Met bijdragen van onder andere: Delphine Bedel, Wineke Gartz, Katja van Driel, Begoña Muñoz, Robin Pourbaix en Bas Princen. Tentoonstellingsessay: Peter Peters.

Beeld
Beeld door Johannes Schwartz
Beeld door Johannes Schwartz
Beeld door Johannes Schwartz
Beeld door Johannes Schwartz
Beeld door Johannes Schwartz
Beeld door Johannes Schwartz
Beeld door Johannes Schwartz