Landschap in perspectief Landscape in perspective

Route 1: Wanderschaft

De eerste route, genaamd de Wanderschaft, ontwikkeld door Birgit Bertram i.s.m. Guus van Engelshoven, wordt op 22 september, ondermeer door de presentatie van een uitgave in de vorm van een ‘Wanderbuch’, publiek gemaakt. De route introduceert de wandelaar als ambachtsreiziger in relatie tot de bijna vergeten Duitse traditie van de Wanderschaft. Deze wordt vanuit een hedendaags perspectief onderzocht in een verassende route door het Nederlands-Duitse grensgebied, waar nader wordt ingegaan op specifieke lokale technieken en kennis. De route leidt ondermeer langs de St. Katharinakapel in Oud Lemiers en het Benedictijnerklooster te Mamelis.

Op zondag 18 november kan deze route voor de tweede maal worden gelopen onder de persoonlijke begeleiding van Birgit Bertram en Guus van Engelshoven. Kosten voor deze wandeling bedragen EUR 12,50, incl. begeleiding, busvervoer van en naar Maastricht, lunch en het ‘Wanderbuch’.

Er is slechts een beperkt aantal plekken beschikbaar; wij vragen u daarom vooraf te reserveren via Tineke Kambier: tineke.kambier@marres.org.

Klik hier om een bijdrage te leveren aan het Digitale Wanderbuch.

Beeld
Voorkant Wanderbuch
Achterkant Wanderbuch