Landschap in perspectief Landscape in perspective

Inleiding

1 september - 30 november, 2011

Opdracht Gebiedsontwikkeling Maastricht Valkenburg
Plenkertstraat

De unieke werkwijze van het programma Landschap in Perspectief - het in opdracht van het bedrijfsleven en overheden bijdragen aan beleidsvorming en de ontwikkeling van nieuwe producten en diensten – heeft in 2011 onder andere geleid tot een project rondom de Plenkertstraat in Valkenburg. Aan Marres Projects werd de opdracht verleend door de stuurgroep Gebiedsontwikkeling Maastricht Valkenburg na te denken over de ontwikkeling van dit gebied, waarbij de culturele en horecavoorzieningen middels een heldere visie met elkaar worden verbonden en het gebied een extra impuls krijgt.

Beeld
Beeld door Moniek Wegdam
Beeld door Moniek Wegdam
Documenten