Landschap in perspectief Landscape in perspective

Nieuws

Kick-off project Verhalen Verbeeld bij WinselerHof

7 augustus 2013
Moniek Wegdam

Op 11 juli heeft de kick-off plaatsgevonden van cultureel project Verhalen Verbeeld, een samenwerking tussen Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants, Bureau Europa en Marres Projects. Dit project richt zich op de geschiedenis van landgoed WinselerHof in Landgraaf. In de maand augustus creëren kunstenaars en ontwerpers op het terrein van WinselerHof beeldende interventies die een specifieke verwijzing hebben naar de plek en die passen binnen het bestaande culturele (en landschappelijke) erfgoed. Deze vier kunstenaars en ontwerpers zijn Kim Bouvy, Hans Engelbrecht, Chris Kabel en Astrid Mingels. Tijdens een werkweek begin augustus realiseren zij hun plannen bij WinselerHof en in de week van 12 augustus worden de resultaten gepresenteerd tijdens de Cultuurtocht die Camille Oostwegel ChâteauHotels en –Restaurants organiseert. 

Op zondag 11 augustus, voorafgaand aan de daadwerkelijke Cultuurroute, kunnen belangstellenden van 12 tot 17 uur op het terrein van WinselerHof een bezoek brengen aan de aanwezige kunstenaars, die op dat moment de laatste hand aan hun werk leggen. 

Stage bij project WinselerHof

28 juni 2013

Marres Projects en Bureau Europa bieden van september tot en met november 2013 een stage/onderzoeksplaats aan voor drie bachelor- of masterstudenten.

Marres Projects, Bureau Europa en Camille Oostwegel ChâteauHotels&-Restaurants, zijn een samenwerking aangegaan in de vorm van een cultureel onderzoek. Dit project met de naam Verhalen Verbeeld concentreert zich in eerste instantie op de geschiedenis van het landgoed WinselerHof in Landgraaf, een 16e-eeuwse herenboerderij die vanaf 1985 door Camille Oostwegel volledig is gerestaureerd en ingericht als hotel en restaurant.

De geschiedenis van deze plek wordt met behulp van het studentenonderzoek in kaart gebracht. De resultaten van deze onderzoeksfase vormen het uitgangspunt voor een groep kunstenaars, ontwerpers, filosofen en historici die in de diverse fasen van het project aan de slag gaan met de geschiedenis en de landschappelijke waarden van het gebouw en het omringende gebied.

Wij zoeken studenten die het interessant vinden om historisch onderzoek uit te voeren en affiniteit hebben met het onderwerp erfgoed en met de regio.

Je motivatiebrief en curriculum vitae kunnen tot 1 augustus 2013 worden opgestuurd naar Pieternel Fleskens.  

Achtergrond

De omgeving Kerkrade/Landgraaf kent een rijke geschiedenis. Al vanaf de Romeinse tijd is deze regio gelegen in een grensgebied. De regio kenmerkt zich door de verschillende historische ontwikkelingen en de sporen die deze hebben achterlaten. Dit heeft bijvoorbeeld invloed gehad op de taalontwikkeling, de culturele gebruiken en op de vorming van het landschap. Nog altijd zijn de effecten van de industriële en culturele uitwisselingen zichtbaar maar niet voor een ieder leesbaar. Zo is de hoeveelheid Italiaanse restaurants in deze regio relatief groot. De Italiaanse eigenaren zijn kinderen van de vroegere migranten die in de mijnen kwamen werken. De geschiedenis komt op vele manieren tot uiting, ook in de monumenten en de bebouwing. In het gebied Kerkrade/Landgraaf zijn veel oude boerderijen te vinden en de WinselerHof is een van de oudste. 

In de jaren ‘80 heeft Camille Oostwegel WinselerHof overgenomen van de Gemeente Landgraaf. De hoeve is gerestaureerd en ingericht als hotel en restaurant. In het afgelopen jaar heeft Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants vijf hectare oude akkerlanden aangekocht waardoor de voormalige hoogstam fruitbomen, bloemen- en kruidentuinen en de wijngaard (500 stokken Müller-Thürgau) weer in ere hersteld kunnen worden. 

Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants hecht bijzonder belang aan historiciteit en erkent de waarde van ons cultureel erfgoed. Vanuit de ambitie de verhalen uit deze regio te verbeelden en te verknopen met een productieve toekomst, is daarom aansluiting gezocht bij contemporaine culturele instellingen, Marres Projects en Bureau Europa. Gezamenlijk is een opdracht geformuleerd waarin wordt onderzocht hoe de culturele gelaagdheid van de WinselerHof en de regio kan worden vastgelegd en gepresenteerd. 

Vanuit hun gedeelde expertise binnen de ruimtelijke ordening, architectuur, landschap, hedendaagse kunst en vormgeving, zoeken Marres Projects en Bureau Europa naar een manier om de interessante maar tevens gefragmenteerde geschiedenis van de plek te ontsluiten en te representeren. Hiervoor is een project ontwikkeld dat kleinschalig begint, maar steeds verder wordt uitgewerkt.

 

Beeld