Landschap in perspectief Landscape in perspective

Nieuws

Kick-off project Verhalen Verbeeld bij WinselerHof

7 augustus 2013
Moniek Wegdam

Op 11 juli heeft de kick-off plaatsgevonden van cultureel project Verhalen Verbeeld, een samenwerking tussen Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants, Bureau Europa en Marres Projects. Dit project richt zich op de geschiedenis van landgoed WinselerHof in Landgraaf. In de maand augustus creëren kunstenaars en ontwerpers op het terrein van WinselerHof beeldende interventies die een specifieke verwijzing hebben naar de plek en die passen binnen het bestaande culturele (en landschappelijke) erfgoed. Deze vier kunstenaars en ontwerpers zijn Kim Bouvy, Hans Engelbrecht, Chris Kabel en Astrid Mingels. Tijdens een werkweek begin augustus realiseren zij hun plannen bij WinselerHof en in de week van 12 augustus worden de resultaten gepresenteerd tijdens de Cultuurtocht die Camille Oostwegel ChâteauHotels en –Restaurants organiseert. 

Op zondag 11 augustus, voorafgaand aan de daadwerkelijke Cultuurroute, kunnen belangstellenden van 12 tot 17 uur op het terrein van WinselerHof een bezoek brengen aan de aanwezige kunstenaars, die op dat moment de laatste hand aan hun werk leggen. 

Stage bij project WinselerHof

28 juni 2013

Marres Projects en Bureau Europa bieden van september tot en met november 2013 een stage/onderzoeksplaats aan voor drie bachelor- of masterstudenten.

Marres Projects, Bureau Europa en Camille Oostwegel ChâteauHotels&-Restaurants, zijn een samenwerking aangegaan in de vorm van een cultureel onderzoek. Dit project met de naam Verhalen Verbeeld concentreert zich in eerste instantie op de geschiedenis van het landgoed WinselerHof in Landgraaf, een 16e-eeuwse herenboerderij die vanaf 1985 door Camille Oostwegel volledig is gerestaureerd en ingericht als hotel en restaurant.

De geschiedenis van deze plek wordt met behulp van het studentenonderzoek in kaart gebracht. De resultaten van deze onderzoeksfase vormen het uitgangspunt voor een groep kunstenaars, ontwerpers, filosofen en historici die in de diverse fasen van het project aan de slag gaan met de geschiedenis en de landschappelijke waarden van het gebouw en het omringende gebied.

Wij zoeken studenten die het interessant vinden om historisch onderzoek uit te voeren en affiniteit hebben met het onderwerp erfgoed en met de regio.

Je motivatiebrief en curriculum vitae kunnen tot 1 augustus 2013 worden opgestuurd naar Pieternel Fleskens.  

Kunstinterventies WinselerHof (augustus 2013)

Verhalen Verbeeld ging van start in augustus 2013. Vier kunstenaars en ontwerpers werden uitgenodigd om gedurende een week te verblijven op landgoed WinselerHof en daar op het terrein te werken aan een beeldende interventie. Er is voor gekozen een diverse groep deelnemers samen te stellen die elkaar kunnen motiveren en inspireren, maar tegelijkertijd een eigen signatuur hebben. Uiteindelijk zijn de volgende deelnemers geselecteerd: Astrid Mingels (beeldend kunstenaar), Kim Bouvy (beeldend kunstenaar, fotograaf, educator), Chris Kabel (ontwerper) en Hans Engelbrecht (ecologisch hovenier en directeur van de Groene Stap). De deelnemers hebben allemaal een andere achtergrond en werkwijze en ontwikkelden hun ideeën dan ook alle vier vanuit een ander perspectief. De eindresultaten zijn vanaf 12 augustus gepresenteerd tijdens een Cultuurtocht, georganiseerd door Camille Oostwegel ChateauHotels & - Restaurants.

Hieronder volgt een korte beschrijving van de individuele kunstinterventies.

Astrid Mingels, (1987 Maastricht)
Beeldend kunstenaar

Het filmisch onderzoek van Astrid Mingels tast het interieur en de directe omgeving van de WinselerHof af en stelt vragen over begrippen als authenticiteit en toe-eigening. Bij de recente restauratie van landgoed WinselerHof kregen de entreepoorten hun historische authentieke kleur blauw terug. Een kleur die echter nog geen jaar oud bleek te zijn. Wat begon als een zoektocht naar de oorsprong van de verf mondde uit in het bekijken en analyseren van de eclectische mix aan sporen van gemigreerde beelden en objecten: landkaarten, fotografische Italiaanse impressies en artefacten van het Limburgse boerderijleven.

In haar (video)collage eigent Mingels zich de beelden en objecten op associatieve manier toe en combineert ze deze met een voice-over van een Afrikaanse vrouw die in het Engels (kunst)theoretische teksten van Rosalind Krauss en Jan Verwoert voorleest. Deze Zimbabwaanse dame gaf een beeldhouwworkshop ‘Afrika Anders’ in het nabijgelegen Overste Hof in Landgraaf. De teksten adresseren onderwerpen als de rol van de avant-garde in de kunst, toe-eigening, de structuur van het grid, originaliteit, repetitie en representatie.

 
Kim Bouvy, (1974, Amsterdam)
Beeldend kunstenaar, fotograaf, educator

De fotoserie van beeldend kunstenaar Kim Bouvy onderzoekt ons beeld in relatie tot de verschijningsvorm van het ons omringende landschap. In haar serie van weelderige en idyllische natuur voelen we een onderstroom, een spanning. Het groen bedekt immers op veel plaatsen de sporen naar het mijnverleden dat kenmerkend is voor dit Midden-Limburgse landschap. Voor haar onderzoek raadpleegde ze de archieven van het Regionaal Historisch Centrum Limburg en oude DSM-kalenders om zo zicht te krijgen op wat ooit was. Dit vertaalde zich in een visuele analyse waarbij ze vanuit de WinselerHof uitzoomt naar de directe omgeving van het landgoed. Ze animeert haar serie en vervlecht beelden van ‘echte’ natuur met beelden van nabijgelegen grootschalige landschappelijke recreatiegebieden zoals Botanische tuinen, Snowworld, Gaia Zoo en Mondo Verde, Tuinen van de Wereld. Parken die in wezen de vorm van de geschiedenis in zich dragen maar qua betekenis deze geschiedenis volledig lijken te negeren. De resten van de gewezen productielandschappen zijn omgevormd tot dragers een nieuwe identiteit, en verworden tot een soort stijlkamers van nieuwe natuur. Hiermee neemt ze ons beeld en de symboliek van de natuur onder de loep en toont ze op poëtische wijze het spanningsveld tussen geconstrueerde, gecultiveerde vegetatie en werkelijke natuur.

 

Chris Kabel (1975, Bloemendaal)
Ontwerper

Het ontwerp van Chris Kabel verbindt een publiek pad met de tuin van de boerderij, de recent aangelegde wijnranken en het verworven landgoed van 5 hectare. Zijn ‘paaltjes’ vormen een alternatieve afscheiding en vervangen de bestaande omheining met prikkeldraad. Tegelijkertijd geven de paaltjes aan dat de bezoeker zich op het Landgoed van WinselerHof - een openbaar privé terrein - bevindt.

Bij nadere bestudering blijken de paaltjes de handvatten te zijn van de werktuigen die ooit in de mijnen werden gebruikt: pikhouwelen, schoppen, bijlen enz. Kabel vond op een nabijgelegen bedrijfswerkplaats een machine die deze handvatten freest naar voorbeeld van een ‘archetype’ uit een archief van tientallen archetypes. Zoals een sleutel wordt gedupliceerd, zo volgt deze machine ook de authentieke ‘oervorm’ om tot een reproductie te komen. Met het verdwijnen van de mijnindustrie verdween ook het ambacht van het frezen van deze handvatten. Het bedrijf heeft een doorstart gemaakt en produceert nu pallets.

Langs het pad van de WinselerHof zien we een markering van utiliteitsvoorwerpen waarvan het ijzeren ‘functionele’ deel begraven is. Zo vangt Kabel een deel van de geschiedenis in een poëtische metafoor. 

 

Hans Engelbrecht (1969)
Ecologisch hovenier, directeur De Groene Stap

Ecologisch hovenier Hans Engelbrecht heeft de focus op meerdere plekken van het landgoed gelegd. Het maaipatroon op de hoger gelegen delen is erop gericht de terugkeer van de oervegetatie mogelijk te maken en biedt tevens de basis voor de te bouwen pagode. Daarnaast heeft hij een dichte en doorgeschoten bebossing geopend die het zicht op de vijver ontnam. Een vijver die het product is van een tewerkstellingsproject in de jaren ’30 van de vorige eeuw, maar nu idyllische allure geeft aan het landgoed. Het vrijgemaakte pad naar de vijver zal worden aangelegd met baksteen, restanten van de ooit afgebrande bakkerij, nu een ruïne. Bij het vrijmaken van het gebied kwamen het zwembad van de herenboer en de Strijthagerbeek weer in zicht. Het gesnoeide restmateriaal blijft op het landgoed en heeft de vorm gekregen van een insectenhotel en natuurwallen.

Een oude tak van een hazelaar stond op het punt onder ouderdom en gewicht te bezwijken, maar is door Hans Engelbrecht ‘aan een gezonder deel van zichzelf’ opgehangen. Zo ontstaat een romantische plek voor twee die in samenwerking met ontwerper Chris Kabel tot een bank met bijzondere bijzettafel is omgevormd.

 

In het hierboven beschreven project kregen de deelnemers beperkte voorbereidingstijd, waardoor ze zich vooral lieten inspireren door de plek en de omgeving. Deze opdracht vormt het startsein voor de volgende projectfase die vanaf het najaar 2013 aanvangt. Deze onderzoeksfase wordt georganiseerd in samenwerking met Maastricht University (Faculty of Arts and Social Sciences.)

Door de verbinding te maken met een kennisinstituut wordt in deze fase de narratieve en de feitelijke geschiedenis van WinselerHof en haar regio op diverse manieren in kaart gebracht. In de onderzoeksfase richten de studenten zich onder andere op de geschiedenis van het monument, de eigenaar en gebruikers, de omgeving (en zijn programmatische versnippering), natuurwaarden en landschappelijke waarden en de verhalen over het agrarische verleden of mijnverleden van de regio. De resultaten die voortkomen uit dit onderzoek zullen in een volgende projectfase worden vertaald in kunst- en cultuurprojecten. 

 

 

Beeld
Kim Bouvy
Moniek Wegdam
Moniek Wegdam
Moniek Wegdam