Landschap in perspectief Landscape in perspective

Nieuws

Kick-off project Verhalen Verbeeld bij WinselerHof

7 augustus 2013
Moniek Wegdam

Op 11 juli heeft de kick-off plaatsgevonden van cultureel project Verhalen Verbeeld, een samenwerking tussen Camille Oostwegel ChâteauHotels & -Restaurants, Bureau Europa en Marres Projects. Dit project richt zich op de geschiedenis van landgoed WinselerHof in Landgraaf. In de maand augustus creëren kunstenaars en ontwerpers op het terrein van WinselerHof beeldende interventies die een specifieke verwijzing hebben naar de plek en die passen binnen het bestaande culturele (en landschappelijke) erfgoed. Deze vier kunstenaars en ontwerpers zijn Kim Bouvy, Hans Engelbrecht, Chris Kabel en Astrid Mingels. Tijdens een werkweek begin augustus realiseren zij hun plannen bij WinselerHof en in de week van 12 augustus worden de resultaten gepresenteerd tijdens de Cultuurtocht die Camille Oostwegel ChâteauHotels en –Restaurants organiseert. 

Op zondag 11 augustus, voorafgaand aan de daadwerkelijke Cultuurroute, kunnen belangstellenden van 12 tot 17 uur op het terrein van WinselerHof een bezoek brengen aan de aanwezige kunstenaars, die op dat moment de laatste hand aan hun werk leggen. 

Stage bij project WinselerHof

28 juni 2013

Marres Projects en Bureau Europa bieden van september tot en met november 2013 een stage/onderzoeksplaats aan voor drie bachelor- of masterstudenten.

Marres Projects, Bureau Europa en Camille Oostwegel ChâteauHotels&-Restaurants, zijn een samenwerking aangegaan in de vorm van een cultureel onderzoek. Dit project met de naam Verhalen Verbeeld concentreert zich in eerste instantie op de geschiedenis van het landgoed WinselerHof in Landgraaf, een 16e-eeuwse herenboerderij die vanaf 1985 door Camille Oostwegel volledig is gerestaureerd en ingericht als hotel en restaurant.

De geschiedenis van deze plek wordt met behulp van het studentenonderzoek in kaart gebracht. De resultaten van deze onderzoeksfase vormen het uitgangspunt voor een groep kunstenaars, ontwerpers, filosofen en historici die in de diverse fasen van het project aan de slag gaan met de geschiedenis en de landschappelijke waarden van het gebouw en het omringende gebied.

Wij zoeken studenten die het interessant vinden om historisch onderzoek uit te voeren en affiniteit hebben met het onderwerp erfgoed en met de regio.

Je motivatiebrief en curriculum vitae kunnen tot 1 augustus 2013 worden opgestuurd naar Pieternel Fleskens.  

Projectbeschrijving

In augustus 2013 is begonnen met beeldende interventies van het terrein bij WinselerHof. Deze hadden een specifieke verwijzing naar de plek en kenden een materialisering die past binnen het bestaande culturele (en landschappelijke) erfgoed. Bureau Europa en Marres Projects benaderden enkele ontwerpers en kunstenaars die samen met filosofen en historici werkten aan het ontwerp. Uiteindelijk zijn de plannen gerealiseerd en gepresenteerd tijdens de Cultuurtocht die Camille Oostwegel ChâteauHotels & - Restaurants in de week van 12 augustus 2013. Dit was een opmaat naar het tweede deel van het project. 

In september wordt gestart met de onderzoeksfase in samenwerking met de Faculteit Cultuur- en Maatschappijwetenschappen van de Universiteit Maastricht. Door de verbinding te maken met een kennisinstituut worden de narratieve en de feitelijke geschiedenis van WinselerHof en de regio op diverse manieren in kaart gebracht. In deze onderzoeksfase richten de studenten zich onder andere op de geschiedenis van het monument, de eigenaar en gebruikers, de omgeving (en zijn programmatische versnippering), natuur en landschappelijke waarden en de verhalen over het agrarische verleden en de mijnhistorie van de regio. 

Deze fase is essentieel omdat hiermee de basis wordt gelegd voor de toekomstige plannen. De analyse van het uitgevoerde onderzoek vormt de basis voor een verdere vervlechting van verschillende lokale, regionale en Euregionale partners. 

In de volgende fase worden de onderzoeksresultaten vertaald in een concreet project, waardoor het project groter en ambitieuzer wordt. Uit de onderzoeksresultaten selecteren de betrokken partners enkele interessante elementen die door middel van een (kunst)project worden gepresenteerd op het terrein van WinselerHof. Deze projecten richten zich op een breed cultureel perspectief en een brede invulling: beeldende kunst, landschapsarchitectuur, maar bijvoorbeeld ook muziek of theater. 

In de laatste fase worden de plannen gerealiseerd bij WinselerHof en in een bredere omgeving. De ontwerpers/kunstenaars laten zich inspireren door de plek. Zo krijgen bezoekers de mogelijkheid om de rijke geschiedenis van de plek op een alternatieve manier te leren kennen door middel van kunstprojecten, wandelroutes of soundscapes. Het rijke culturele erfgoed wordt met dit project voelbaar, ‘inhoorbaar’ en/of inzichtelijk gemaakt. Na de ingrijpende transitie van zwart naar groen in de jaren ’80 - de herstructurering en heroriëntatie op natuur - kunnen recreatie en culturele infrastructuur nu de basis vormen voor de beleving van het gebied. 

Het project Verhalen Verbeeld toont een samenwerking die laat zien hoe culturele instellingen en een geëngageerd bedrijfsleven samen tot een agenda komen, gemeenschappelijke waarde bepalen en zo nieuwe relaties creëren. 

‘Verhalen Verbeeld’ is een project in het kader van het programma Landschap in Perspectiefeen initiatief van Marres Projects in samenwerking met Bureau Europa/ platform voor architectuur en Provincie Limburg

 

 

Beeld